Palco

Fujifilm FinePix S100FS, 37.3mm, ISO100, f/3.6, 1/250"

Os patróns, as repeticións, etcétera, son cousas que sempre atraen a nosa ollada. Coma fotógrafo afeccionado que aínda non estudara nada acerca de composición, a día de hoxe sorpréndeme ver que xa daquela, intuitivamente, procuraba este tipo de linguaxe visual. Neste caso temos patróns, repeticións, liñas e unha ruptura que podemos considerar anomalía coa entrada no cadro das pólas verdes cuxa cor complementa perfectamente coa dominante azul do ceo que continúa co ton dos edificios e fiestras. Sen esa anomalía, que tamén podemos considerar ambigüidade intencionada (neste caso polo instinto) do fotógrafo, penso que a imaxe non sería tan potente.


Los patrones, las repeticiones, etcétera, son cosas que siempre atraen nuestra mirada. Como fotógrafo aficionado que aún no había estudiado nada acerca de composición, a dia de hoy me sorprende ver que en aquellos tiempos, intuitivamente, buscaba este tipo de lenguaje visual. En este caso tenemos patrones, repeticiones, líneas y una ruptura que podemos considerar anomalía con la entrada en el encuadre de las ramas verdes cuyo color complementa perfectamente con la dominante azulada del cielo que continúa con el tono de los edificios y las ventanas. Sin esa anomalía, que también podemos considerar ambigüedad intencionada (en este caso por el instinto) del fotógrafo, pienso que la imagen no sería tan potente.

Comentarios