Ferreiro

Nikon D3400 - 48mm - ISO 100 - f/9 - 1/40s

Paseabamos por una feira medieval e nun dos postos de artesanía estaba a traballar este ferreiro. Disparei dúas ou tres veces variando a velocidade de obturación e, a captura que máis me gustou foi esta na que se chega a apreciar o movemento do martelo. A foto, debido á trepidación por mor de tomarse a velocidade lenta e a man alzada, pode que non sexa todo o nítida que quixeramos nestes tempos de obsesión pola perfección na imaxe, pero a min gústame tal cual, nin de broma a deixaba caer eu no esquecemento.

Paseábamos por una feria medieval y en uno de los puestos de artesanía estaba trabajando este herrero. Disparé dos o tres veces variando la velocidad de obturación y, la captura que más me gustó fue esta en la que se llega a apreciar el movimiento del martillo. La foto, debido a la trepidación al haberse tomado con una velocidad lenta a mano alzada, puede que no sea todo lo nítida que quisiéramos en estos tiempos de obsesión por la perfección en la imagen, pero a mi me gusta tal cual, ni de broma la dejaba caer en el olvido.

Comentarios