Pastoreando

Nikon D3400, ISO400, 220mm, f/5.3, 1/500"
Haberá quen pense que esta fotografía non corresponde coa temática de fotografía de rúa, pero eu coido que todo o que fala de antropoloxía documenta o paso do ser humano por este planeta, tanto sexa na cidade coma no rural e, de feito, as aldeas foron antes que as cidades. Por iso, esta imaxe me gusta incorporala a este porfolio, porque ademais fala coa textura do campo e por suposto, a través dun equilibrio asimétrico formado polo compoñente humano e o animal que dialogan dun xeito moi visual entre eles.Habrá quien piense que esta fotografía no corresponde con la temática de la fotografía callejera, pero yo creo que todo lo que habla de antropología documenta el paso del ser humano por este planeta, tanto sea en la ciudad como en el rural y, de hecho, las aldeas fueron antes que las ciudades. Por eso, esta imagen me gusta incorporarla al porfolio porque además habla con la textura del campo y por supuesto, a través de un equilibrio asimétrico formado por el componente humano y el animal que dialogan de una forma muy visual entre ellos.

Comentarios