Aparcadoiro

Nikon D3400, ISO800, 24mm, f/8, 1/1601"

O lugar estaba ateigado de xente pero xusto aí onde se atopaba a moza ensimismada co teléfono atopábase soa, por sorte non levaba coma o resto de ocupantes da rúa, roupas con cores rechamantes que moi de moda están e que se ben serven para que te vexan ás leguas, estragan calquera posibilidade de compoñer ao xeito.

As cores contrastadas das zapatillas a xogo coa bolsa que leva maila da blusa, fan de fulcro e manteñen a ollada do espectador nese segundo plano e ralentizan a lectura. Logo, as liñas fan o resto impedindo que o observador deixe algo sen estudar. 

En definitiva, foi pasar por aí e ter claro o que quería pois ton, liñas e ese equilibrio asimétrico estábanme a chamar a berros. A bicicleta mira para un lado, contrastando coa persoa cuxa dirección é totalmente contraria. O encadre tiña que ser deste xeito para compensar os pesos na imaxe, o tamaño da bicicleta e a cor da roupa da rapaza.
El lugar estaba abarrotado de gente pero justo ahí donde se encontraba la joven ensimismada con el teléfono se encontraba sola, por suerte no llevaba como el resto de ocupantes de la calle, ropas con colores llamativos que muy de moda están y que si bien sirven para que te vean a las leguas, estropean cualquier posibilidad de componer adecuadamente.

Los colores contrastados de las zapatillas a juego con la bolsa que lleva junto con el de la blusa, hacen de fulcro y mantienen la mirada del espectador en ese segundo plano y ralentizan su lectura. Después, las líneas hacen el resto impidiendo que el observador deje algo sin estudiar.

En definitiva, fue pasar por ahí y tener claro lo que quería pues tono, líneas y ese equilibrio asimétrico me estaban llamando a gritos. La bicicleta mira hacia un lado, contrastando con la persona cuya dirección es totalmente contraria. El encuadre tenía que ser de esa forma para compensar los pesos en la imagen, el tamaño de la bicicleta y el color de la ropa de la chica.

Comentarios