Feligreses

Nikon D3400, ISO800, 24mm, f/8, 1/401"


Esta foto pode ser posibelmente un punto de inflexión en min coma fotógrafo de rúa. Con ela aprendín moito e débollo sobre todo a dúas persoas: En primeiro lugar, a miña cónxuxe, Patty, que sempre apostou por min e me apoiou nos intres máis críticos en canto a creatividade e quixo ese día agasallarme polo meu aniversario un taller co fotógrafo que eu elixise; e en segundo lugar, ao fotógrafo elixido que non podía ser outro que Jota Barros, a quen admiro moito e que conseguiu que lle perdera ese medo á fotografía que máis me apaixona. Tamén é bastante culpábel de que esta foto con caese no esquecemento. Estoulle moi agradecido e aproveito para recomendarvos os seus talleres, son cartos ben investidos e pasarédelo xenial se vos gusta a fotografía de rúa.

Estaba a piques comezar a liturxia e os feligreses chegaban uns tras outros coma a contagotas o cal non ía nada mal para obter unha captura deste tipo. A luz parecíame marabillosa para retratar a alguén entrando polo portón verde, pero tiña que ser nese intre xusto porque antes quedaría moi sobreexposto e un paso máis adiante na penumbra total.

Vin chegar o taxi e saír a un feligrés cunha camisa clara que axudaría á luz a resaltar a mensaxe. No momento no que o home chegou ao punto no que eu o quería, o taxista entrou na escena. Estiven a punto de desbotar a foto, pero Jota ensinoume entón que formaba parte da mensaxe e axudaba a interpretar a escena: un home que sae dun coche para ir a misa. Sen o taxi, non sería a mesma mensaxe, non funcionaría tan ben.

Quero dicirche con isto que non rexeites fotografías porque algo se che metera dentro do cadro, déixaas repousar e co tempo igual levas algunha que outra sorpresa con traballos que pensabas que non eran bos. Igual eu co tempo chegaría a mesma conclusión que Jota, sobre todo logo de todo o que nos ensinou nese taller; porén, nos seus talleres coméntanse as fotos no mesmo día e non lles podes dar tempo a repousar, a súa axuda foi vital para apreciar en fresco este resultado, que o tempo reafirmou. Ten en conta tamén que ás veces non escollemos unha foto e logo esquécesenos nun disco duro que por non perder tempo na súa procura, nunca máis sairá do buraco.Esta foto puede ser posiblemente un punto de inflexión en mi como fotógrafo callejero. Con ella aprendí mucho y se lo debo sobre todo a dos personas: En primer lugar, a mi cónyuge, Patty, que siempre apostó por mi y me ayudó en los momentos más críticos en cuanto a creatividad y quiso ese día regalarme por mi cumpleaños un taller con el fotógrafo que yo eligiese; y en segundo lugar, al fotógrafo elegido que no podía ser otro que Jota Barros, a quien admiro mucho y que consiguió que le perdiera ese miedo a la fotografía que más me apasiona. También es bastante culpable de que esta foto no cayese en el olvido. Le estoy muy agradecido y aprovecho para recomendaros sus talleres, es dinero bien invertido y os lo pasaréis genial si os gusta la fotografía callejera.

Estaba a punto de comenzar la liturgia y los feligreses llegaban unos tras otros como a cuentagotas lo cual no estaba mal para obtener una captura de este tipo. La luz me parecía maravillosa para retratar a alguien entrando por el portón verde, pero tenía que ser en ese instante justo porque antes quedaría muy sobreexpuesto y un paso más adelante en la penumbra total.

Vi llegar al taxi y salir a un feligrés con una camisa clara que ayudaría a la luz a resaltar el mensaje. En el momento en el que el hombre llegó al punto en el que yo lo quería, el taxista entró en escena. Estuve a punto de desechar la foto, pero Jota me enseñó entonces que formaba parte del mensaje y ayudaba a interpretar la escena: un hombre que sale de un coche para ir a misa. Sin el taxi, no sería el mismo mensaje, no funcionaría tan bien.

Quiero decirte con esto que no rechaces fotografías porque algo se te metiera dentro del cuadro, déjalas reposar y con el tiempo igual te llevas alguna que otra sorpresa con trabajos que pensabas que no eran buenos. Igual yo con el tiempo llegaría a la misma conclusión que Jota, sobre todo después de todo lo que nos enseñó en ese taller; sin embargo, en sus talleres se comentan las fotos en el mismo día y no les puedes dar tiempo a reposar, su ayuda fue vital para apreciar en fresco este resultado, que el tiempo reafirmó. Ten en cuenta también que a veces no escogemos una foto y luego se nos olvida en un disco duro que por no perder el tiempo en su búsqueda, nunca más saldrá del agujero.

Comentarios