Formas

Nikon D3400 - 27mm - ISO 100 - f/8 - 1/320s


Non sei que ten esta imaxe que me capturou desde que a vin e por iso disparei. Esa sombra pertence a unha persoa que estaba canda min agardando a que abrise o semáforo que daba paso aos peóns. Porén, debido ao mal estado do asfalto da zona, a sombra colle calquera forma agás humanoide. O estado do alcantarillado e o desconche do chan producen formas e texturas variadas e estrañas. Aderezado todo coas liñas case horizontais do paso de peóns.


No sé que tiene esta imagen que me capturó desde que la vi y por eso disparé. Esa sombra pertenece a una persona que estaba junto a mi esperando a que abriese el semáforo que daba paso a los peatones. Sin embargo, debido al mal estado del asfalto de la zona, la sombra adquiere cualquier forma excepto humanoide. El estado del alcantarillado y el desconche del suelo producen formas y texturas variadas y extrañas. Aderezado todo con las líneas casi horizontales del paso de peatones.

Comentarios