Inversa fachada

iPhone X -  ISO 20 - 28mm - f/1.8 - 1/540"

Levaba unha tarde deambulando sen atopar nada que me chamase a atención. Non son de facer moitas fotografías, pero poucas veces volvo para a casa sen disparar nin unha soa vez. Sabía que as oportunidades seguramente estaban aí diante miña pero igual no tiña a mente despexada abondo coma para atopalas.

Decidín rematar a xornada dando unha volta pola localización que sempre me atraeu máis da miña cidade natal: a Praza do Obradoiro. Alí deuse a casualidade de estábase a celebrar unha concentración de motos Vespa e ocorreuseme esta composición para a que ademais aproveitei que o dono dunha delas estaba a limpar o espello para pedirlle permiso e obter a mellor calidade posíbel na captura. 

Conpuxen co reflexo do espello de tal xeito que se viran as tres torres máis recoñecíbeis do fito compostelán ao tempo que procurei tamén recollelos na pintura do tren de turistas que percorre os puntos máis atractivos da cidade. Non hai que agardar moito ata que alguén saque unha cámara e apunte cara a fachada da catedral, aínda que eu non tiña demasiado para non abusar do dono da moto, así que fixen algo de tempo al ver a la señora a punto de disparar su compacta mentres me fixaba noutra parella que viñan en diagonal. Tiven coidado de non sacar só os pés, quería as pernas de ámbolos dous ben identificábeis. 

O resultado sorprendeume moito. Síntome especialmente orgulloso desta instantánea. Sobretodo tendo en conta que foi tomada cun teléfono móbil cuxa nitidez pareceume espectacular.


Llevaba una tarde callejeando sin encontrar nada que me llamase la atención. No soy de hacer muchas fotografías, pero pocas veces vuelvo a casa sin disparar ni una sola vez. Sabía que las oportunidades seguramente estaban ahí delante mía pero quizás no tenía la mente despejada lo suficiente como para encontrarlas.

Decidí acabar la jornada dando una vuelta por la localización que siempre me atrajo más de mi ciudad natal: la Plaza del Obradoiro. Allí se dio la casualidad de que se estaba celebrando una concentración de motos Vespa y se me ocurrió esta composición para la que además aproveché que el dueño de una de ellas estaba limpiando el espejo para pedirle permiso y obtener la mejor calidad posible en la captura.

Compuse con el reflejo del espejo de tal forma que se vieran las tres torres más reconocibles del hito compostelano al tiempo que busqué también recogerlos en la pintura del tren de turistas que recorre los puntos más atractivos de la ciudad. No hay que esperar mucho hasta que alguien saque una cámara y apunte hacia la fachada de la catedral, aunque yo no tenía demasiado para no abusar del dueño de la moto, así que hice algo de tiempo al ver a la señora a punto de disparar su compacta mientras me fijaba en la otra pareja que venían en diagonal. Tuve cuidado de no sacar solamente los pies, quería las piernas de ambos bien identificables.

El resultado me sorprendió mucho. Me siento especialmente orgulloso de esa instantánea. Sobre todo teniendo en cuenta que fue tomada con un teléfono móbil cuya nitidez me pareció espectacular.

Comentarios