Vermello

iPhone X, 4mm, ISO100, f/1.8, 1/5"

Como me gustan os días de chuvia! Producen uns reflexos moi interesantes e sempre se forma unha poza onde gozar da túa paixón.

Vin ao lonxe coma se reflectía o reloxo luminoso desta clínica dental e tamén coma se aproximaba un suxeito cun paraugas vermello. 

A dificultade era que a cor do luminoso mudaba e tiven que disparar varias veces pois a escena tinguíase por momentos de verde e o azulaba todo, ata que o obtiven en vermello. Ahora si! Xa podía estar orgulloso do resultado.

¡Cómo me gustan los días de lluvia! Producen unos reflejos muy interesantes y siempre se forma una charca donde disfrutar de tu pasión.

Vi a lo lejos como se reflejaba el reloj luminoso de esta clínica dental y también como se aproximaba un sujeto con un paraguas rojo.

La dificultad era que el color del luminoso cambiaba y tuve que disparar varias veces pues esa escena se teñía por momentos de verde y lo azulaba todo, hasta que lo obtuve en rojo. ¡Ahora sí! Ya podía estar orgulloso del resultado.

Comentarios