Apetece peixiño?

iPhone X - ISO 32 - 57mm - f/2,4 - 1/100”

A combinación caligráfica contextual ven que nin pintada (e nunca mellor dito) para esta composición onde os peixiños liscan da peixería coma se non houbese un mañá (e que de seguro non tiñan). 

Trátase dunha fotografía baseada nas cores, primarias e complementarias, motivo polo cal tendín a sobre saturalas un pouquiño.

La combinación caligráfica contextual viene que ni pintada (y nunca mejor dicho) para esta composición donde los pescaditos huyen de la pescadería como si no hubiese un mañana (y que seguramente no tendrían).

Se trata de una fotografía basada en los colores, primarios y complementarios, motivo por el cual tendí a sobre saturarlos un poquito.

Comentarios