Solpor no Milladoiro

iPhone X - 52mm - ISO 16 - f/2.4 - 1/1245s

Fotografía case casual pois non estaba a procura de nada, simplemente ía coa miña filla de camiño do ximnasio. Porén, ao fondo vin ese ceo alaranxado que destacaba sobre o resto e unhas nubes xusto delimitaban un Edge que me chamaron moito a atención. Agardei a que pechasen os semáforos para baleirar a rúa do meu lado, cousa que non foi doada xa que onde están os semáforos existe un cruce de camiños e eles tiñan o disco en verde e, de feito, algún pasou. A sorte foi que tras o paso do último deume tempo a recoller esta escena na que un lado da estrada aparece baleiro e o outro ateigado de vehículos. Foi xusto cando abriu o semáforo, pouco faltou para que a toma se botase a perder, pero sin embargo muestra el juego al límite a la hora de disparar. É por iso que aínda sorprende máis ver un disco verde no lado ateigado. Para rematar a boa sorte do momento, o primeiro vehículo do lado baleiro ven coas luces acendidas (coma tiñan que vir todos) e iso atrae a ollada do espectador que ademais combina en ton perfectamente co ceo. A foto foi editada desde o mesmo móbil usando o filtro dramático que ven coa aplicación nativa de edición fotográfica do iPhone.

A lástima nesta captura foi a focal empregada (52mm que corresponde á cámara do zoom x2) porque non ten tanta calidade de imaxe coma a do angular de 28mm. Pero tiven que usala porque así mo exixía o encadre e a composición.


Fotografía casi casual pues no estaba buscando nada, simplemente iba con mi hija de camino al gimnasio. Sin embargo, al fondo vi ese cielo anaranjado que destacaba sobre el resto y unas nubes que justo delimitaban un Edge que me llamaron mucho la atención. Esperé a que cerrasen los semáforos para vaciar la calle de mi lado, cosa que no fue fácil ya que donde están los semáforos hay un cruce de caminos y ellos tenían el disco en verde y, de hecho, alguno pasó. La suerte fue que tras el paso del último me dio tiempo a recoger esta escena en la que un lado de la carretera aparece vacío y el otro repleto de vehículos. Fue justo cuando abrió el semáforo, poco le faltó para que la toma se echase a perder, pero sin embargo muestra el juego al límite a la hora de disparar. Es por eso que aún sorprende más ver el disco verde en el lado lleno. Para culminar la buena suerte del momento, el primer vehículo del lado vacío viene con las luces encendidas (como tenían que venir todos) y eso atrae la mirada del espectador que además combina en tono perfectamente con el cielo. La foto fue editada desde el mismo móvil usando el filtro dramático que viene con la aplicación nativa de edición fotográfica del iPhone.

La lástima en esta captura fue la focal utilizada (52mm que corresponde a la cámara del zoom x2) porque no tiene tanta calidad de imagen como la angular de 28mm. Pero tuve que usarla porque así me lo exigía el encuadre y la composición.

Comentarios