Vinilos

iPhone X - 28mm - ISO 100 - f/1.8 - 1/15s

Estaba gozando dunha exposición no Museo de Cidade da Cultura cando se me ocorreu esta composición diagonal cos vinilos ao ver a súa forma. Obviamente, a visión na realidade era ao revés, pois tiven que xirar a foto; porén, iso xa o tiña pensado desde un primeiro momento.

Compuxen en diagonal tentando que as formas dos vinilos coincidiran coas esquinas e deixei un pouco de espazo na parte superior que logo sabía que pasaría á inferior. Agardei a que se acercara alguén e se reflectira na vitrina, cousa que non era difícil que acontecera xa que o museo estaba a ser visitado por un número considerábel de xente a pesares de ser domingo. A dificultade aquí é que o suxeito sexa o axeitado para a idea que o fotógrafo teña en mente.

Tendo disparado varias veces, decanteime por esta instantánea tras revisalas detidamente porque a ollada do suxeito reflectido diríxese a unha das liñas que forman parte da composición e a súa cabeza queda perfectamente enmarcada, creando un busto que se integra perfectamente na escena dialogando co resto de elementos.

Estaba disfrutando de una exposición en el Museo de Cidade da Cultura cuando se me ocurrió esta composición diagonal con los vinilos al ver su forma. Obviamente, la visión en realidad era al revés, pues tuve que girar la foto; sin embargo, eso ya lo tenía pensado desde un primer momento.

Compuse en diagonal intentando que las formas de los vinilos coincidieran con las esquinas y dejé un poco de espacio en la parte superior que luego sabía que pasaría a la inferior. Esperé a que se acercase alguien y se reflejara en la vitrina, cosa que no era difícil que sucediera ya que el museo estaba siendo visitado por un considerable número de gente a pesar de ser domingo. La dificultad aquí es que el sujeto sea el adecuado para la idea que el fotógrafo tenga en mente.

Habiendo disparado varias veces, me decanté por esta instantánea tras revisarlas detenidamente porque la mirada del sujeto reflejado se dirige a una de las líneas que forman parte de la composición y su cabeza queda perfectamente enmarcada, creando un busto que se integra perfectamente en la escena dialogando con el resto de elementos.

Comentarios