Xogo de pernas

iPhone X - 28mm - ISO 1600 - f/1.8 - 1/17s

Na Cidade da Cultura podes xogar moito coa textura do chan, as súas liñas e coas luminarias que poden producir sombras interesantes según te arrimes ou te afastes dos seus puntos.

Pasa xente en todas as direccións e a todas horas, así que podes buscar composicións ao teu gusto e agardar momentos con paciencia. Eu buscaba neste caso a dous suxeitos que formasen coa súa sombra unhas liñas que converxeran interrompidas pola miña propia un pouco máis difuminada ao ser máis grande debido á cercanía á lámpada e non paparse ás outras. Logo de varios intentos, así quedou.

En Cidade da Cultura puedes jugar mucho con la textura del suelo, con sus líneas y con las luminarias que pueden producir sombras interesantes según te acerques o te alejes de sus puntos.

Pasa gente en todas direcciones y a todas horas, así que puedes buscar composiciones a tu gusto y esperar momentos con paciencia. Yo buscaba en este caso a dos sujetos que formasen con su sombra unas líneas que convergiesen interrumpidas por la mía propia un poco más difuminada al ser más grande debido a la cercanía con el foco y no comerse a las otras. Luego de varios intentos, quedó así.


Comentarios